slajd-2.jpeg
Pozwolenia na
broń palną
slajd-2.jpeg - copy
Strzelanie
z kusz
previous arrow
next arrow

Taktyka Zielona

Taktyka Zielona to zakres pojęć dotyczących walki w otwartym terenie (zarówno tereny leśne jak i pustynne), jest ona podstawą szkolenia wojskowego. Szeroko pojęta zielona taktyka zawiera w sobie zagadnienia takie jak np. formacje patrolowe, sposoby patrolowania terenu, zakładanie zasadzek, pokonywanie przeszkód terenowych w formacjach, poruszanie się po terenach leśnych, bojowe metody zrywania kontaktów ogniowych. Podczas taktyki nasi instruktorzy wykorzystują system BLOS (szybkie, sprawne i bezpieczne posługiwanie się bronią krótką oraz długą). Survival, czyli sztuka przetrwania, jest to zdobywanie umiejętności związanych z przetrwaniem w ekstremalnych, trwających wiele godzin (24h-48h), trudnych warunkach.

Terenoznawstwo jest to sztuka orientacji w terenie, odczytywania i sporządzania map, posługiwania kompasem czy też busolą, wyznaczania azymutu i kierunków świata. Umiejętność podstawowa potrzebna do poruszania się w terenie. Jest wykorzystywana między innymi podczas patrolowania dlatego też, jest ściśle powiązana z zieloną taktyką i jedno nie może funkcjonować bez drugiego.

Ratownictwo pola walki w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza taktyczno-bojową opiekę nad poszkodowanym. Zasadniczym celem ratownictwa pola walki jest zmniejszenie zgonów żołnierzy których można było uniknąć. W trakcie naszego szkolenia wykorzystujemy zasadę TCCC (Tactical Combat Casuality Care) . W TCCC dzielimy działania medyczne na trzy główne części a mianowicie:

  1. Postępowanie pod ostrzałem – Care under Fire (CUF).
  2. Postępowanie na polu walki – Tactical Field Care (TFC).
  3. Postępowanie podczas ewakuacji medycznej – Tactical Evacuation Care (TEC).

Taktyka Zielona, Ratownictwo pola walki, Terenoznawstwo oraz Survival są ze sobą powiązane, i nie mogą bez siebie istnieć dlatego też nasze szkolenia będą podzielone na kilka etapów. W pierwszym etapie zostaną przedstawione podstawowe elementy z poszczególnych dziedzin. W następnych etapach szkolenia, nasi instruktorzy wprowadzą was w zaawansowane techniki wszystkich dziedzin oraz będą je ze sobą łączyć, zwiększając tym samy trudność szkolenia, dzięki czemu każdy kto do nas dołączy będzie przygotowany do działania na współczesnym polu walki.

Zapraszamy.
Zapisy na szkolenia u instruktora.

Klubowe Wydarzenia

Kusza

2021-05-01

Zapraszamy na pokaz broni neurobalistycznej (kusz cięciwowych), który odbędzie się 2 maja 2021r. w godzinach 14-17 na strzelnicy w Klonach. […]

Karabinek sportowy

2021-04-29

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Świątki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku 14-18 lat na treningi strzeleckie. W związku z realizacją […]

2019-10-09

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia strzelnicy

Partnerzy

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.