slajd-2.jpeg
Pozwolenia na
broń palną
slajd-2.jpeg - copy
Strzelanie
z kusz
previous arrow
next arrow

Opłaty

Wpisowe na rzecz Stowarzyszenia „Skorpion R.K.” w wysokości:

  • 50 zł (pięćdziesiąt złotych) – dla młodzieży w wieku 14-18 lat
  • 300 zł (trzysta złotych) – dla członków należących do innego klubu sportowego zrzeszonego w PZSS
  • 500 zł (pięćset złotych) – dla pozostałych członków

Składki członkowskie miesięczne:

  • 5 zł (pięć złotych) – dla młodzieży w wieku 14-18 lat
  • 20 zł (dwadzieścia złotych) – dla pozostałych członków

Składki członkowskie należy opłacać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia o numerze:

26 1600 1462 1839 1147 2000 0001

Wpłacający oznaczają okres, za jaki dokonują płatności. W przypadku dokonania wyższej wpłaty i niesprecyzowania w tytule przelewu miesięcy, za które dokonana jest wpłata, kwota powyżej wysokości składki będzie stanowiła dobrowolną wpłatę na konto Stowarzyszenia na podstawie § 4 uchwały Nr 4/2017 z dnia 02 czerwca 2017 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Skorpion R.K.” w sprawie wysokości składki członkowskiej i wpisowego na rzecz Stowarzyszenia „Skorpion R.K.”


Legitymacja:

  • 37 zł (trzydzieści siedem złotych) – za wydanie legitymacji członkowskiej
  • 10 zł (dziesięć złotych) – za przedłużenie ważności legitymacji członkowskiej na kolejne lata

Wpłat prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia:

26 1600 1462 1839 1147 2000 0001

*Po utracie członkostwa legitymacja podlega zwrotowi w ciągu 30 dni do siedziby Stowarzyszenia.

**Do wystawienia legitymacji potrzebne jest zdjęcie 3,5cm x 4,5cm.

Klubowe Wydarzenia

Kusza

2021-05-01

Zapraszamy na pokaz broni neurobalistycznej (kusz cięciwowych), który odbędzie się 2 maja 2021r. w godzinach 14-17 na strzelnicy w Klonach. […]

Karabinek sportowy

2021-04-29

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Świątki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku 14-18 lat na treningi strzeleckie. W związku z realizacją […]

2019-10-09

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia strzelnicy

Partnerzy

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.